EKOLOGICKÉ PROGRAMY PRO
MŠ + 1. STUPEŇ ZŠ


CEV Dúbrava vám nabízí pestrou škálu vzdělávacích programů, kterými se spokojeností prošly tisíce žáků. Programy je nezbytné včas telefonicky rezervovat, proto neváhejte! Cena výukových programů je 40 Kč, pokud není uvedeno jinak. Délka programu je obvykle 120 min a k tomu je třeba připočítat čas na přestávku. S sebou je nutné si přinést přezůvky a svačinu.


1 2 3

JAK SE PODZIM RADUJE

Barevný podzim, život veverky, zásoby na zimu, smyslové vnímání.

Místo konání: zahrada CEV Dúbrava, blízký les

PAVOUK

Povídání o životě pavouka, cvičení koncentrace, trpělivosti. V programu jsou pohybové aktivity.

Místo konání: CEV Dúbrava

KDE BYDLÍ KRTEK

Děti se seznámí se životem krtka. Pochopí, že půda není jen mrtvá hmota, po které šlapeme, ale že je také plná života.

Místo konání: CEV Dúbrava

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

Děti se seznámí s přírodními jevy v jednotlivých ročních obdobích prostřednictvím hádanek a her.

Místo konání: CEV Dúbrava

MRAVENČÍ KRÁLOVSTVÍ

Výprava za tajemstvím života v mraveništi. Program je zaměřen na rozvoj myšlení, vnímání a schopnost spolupráce. 1. Vycházka do lesa k mraveništi. 2. Aktivity v budově CEV Dúbrava. Každá část se platí zvlášť.

ZVÍŘATA DIVOKÁ A DOMÁCÍ

Jaká zvířata jsou divoká a jaká domácí? Čím jsou pro nás důležitá?

Místo konání: CEV Dúbrava

CO SKRÝVÁ LES

Program o lese a jeho obyvatelích formou vycházky s úkoly. Díky programu se žáci seznámí s dřevinami našich lesů i živočichů a jejich pobytovými znameními.

Místo konání: blízký les

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA SKŘÍTKA MECHÁČKA

Na této stezce se děti seznamují s přírodou a prožívají bezprostřední vztah k okolí. Skřítek stezkou provází a ukazuje, jaké zázraky jsou zde lidem k vidění.

Místo konání: zahrada CEV Dúbrava

VODNÍ KAPKA NA CESTÁCH

Význam vody a jejího koloběhu. Pro menší děti dle pohádky: „ Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu.“

Místo konání: CEV Dúbrava

MOTÝLÍ KOUZLA

Děti se seznámí s vývojovými stádii hmyzu a naučí se rozlišovat denní a noční motýly.

Místo konání: CEV Dúbrava

4 6 5

SMUTEK V POHÁDKOVÉM LESE

Program děti seznámí s pojmem odpady a upozorní je na ochranu přírody.

Místo konání: CEV Dúbrava

CO POTŘEBUJÍ ZVÍŘATA A PTÁCI K ŽIVOTU

Seznámení dětí se základními potřebami zvířat, jejich rozlišení podle druhu, potravy a chování. Výroba jednoduchého krmítka pro ptáky v zimě.

Místo konání: CEV Dúbrava

SKŘÍTKOVO JARNÍ PROBUZENÍ

Formou smyslového vnímání skřítek seznamuje děti s děním v jarní přírodě.

Místo konání: CEV Dúbrava

POZNÁVÁME PTAČÍ ŽIVOT

Pozorování ptáků, nahlédnutí do jejich rozmanité říše, kde se děti dozví např. čím se živí ptačí holátka, ukázky hnízd, vajec, peří a ptačích hlasů.

Místo konání: CEV Dúbrava

KRÁLOVSTVÍ VČEL

Děti se dozví formou aktivit, kde včely žijí, v jakém společenství nebo jak vypadá výroba medu.Včetně ukázky včelího úlu na zahradě.

Místo konání: CEV Dúbrava

KDO KDE ŽIJE

Les je plný zvířátek, která se nám málokdy podaří zahlédnout. Zjistíme, které zvíře se nám v lese ozývá v noci nebo které po sobě zanechalo stopy.

Místo konání: CEV Dúbrava

CO SE DĚJE V TRÁVĚ

Výprava do barevné luční říše, plné života a překvapení. Proměníme se v broučky, navštívíme také rostliny a budeme plnit zajímavé úkoly.

Místo konání: CEV Dúbrava

LES

Program se zabývá tím, jak vzniká les, jak je důležitý pro život, co jsou lesní patra. Programem provede Skřítek pařízek.

Místo konání: blízký les

7 8 9

VELIKONOCE

Povídáme si o zvycích, o jejich symbolech a významech. Děti si vyrobí dárečky a přírodnin a dalších materiálů.
Cena programu je 50 Kč.

Místo konání: CEV Dúbrava

VÁNOCE

Zajímají vás vánoční zvyky a obyčeje? Jak slavily Vánoce naše babičky? Užijte si s námi atmosféru Vánoc a vlastnoručně si vyrobte dárek pro blízké.
Cena programu je 50 Kč.

Místo konání: CEV Dúbrava

PAPÍROVÁNÍ

Během programu se děti seznámí s historií výroby papíru a vlastnoručně si ho vyrobí.

Místo konání: CEV Dúbrava

DOTEK HLÍNY

Děti se seznámí s pracovními pomůckami, zásadami při práci s hlínou a se základními technikami modelování.

Místo konání: CEV Dúbrava

ZVÍŘÁTKA EKOCENTRA

Prohlídka ekocentra s možností pohladit si za asistence lektora zvířata. Povídání o tom, čím se tato zvířátka živí a jakou potřebují péči.

Místo konání: CEV Dúbrava

ZVÍŘATA NA NAŠÍ PLANETĚ

Program děti přivede k poznání, že Země je krásné místo k životu. Čeká je setkání s divokými zvířaty kontinentu.

Místo konání: CEV Dúbrava

VYHYNULÍ NEBO OHROŽENÍ

Proč jsou některá zvířata ohrožená a proč některá vyhynulá? Děti budou hledat v tomto programu odpovědi.

Místo konání: CEV Dúbrava

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Děti se seznámí s významem hospodářských zvířat, které člověk chová. Pozná jejich základní potřeby. Výroba a ochutnávka mléčných výrobků.

Místo konání: CEV Dúbrava

ŽIVÁ VODA

Program se zaměřuje na důležitost a funkci vody v krajině. Jeho podstatná část se odehrává přímo u našeho rybníku. Zblízka se podíváme, kdo všechno v něm žije a taky jak těžké je pro kapku vody dostat se do něj cestou z mraků.

Místo konání: CEV Dúbrava

TERENNÍ PROGRAMY DLE DOMLUVY

Vyrazit na den nebo půlden do okolí Hodonína.
Zajímavé lokality a chráněná území: Váté písky u Bzence, Skařiny a Mikulčický luh, CHKO Bílé Karpaty, Čertoryje, Osypané břehy, Okovec.

Programy jsou realizovány za laskavé podpory Města Hodonín.


město Hodonín logo