O NÁS

1

Centrum ekologické výchovy Dúbrava, při Středisku volného času Hodonín, příspěvkové organizaci vzniklo na podzim roku 2002 jako pracoviště Střediska volného času Hodonín a od roku 2003 spustilo svou činnost na plné obrátky! Z a celou dobu jím prošly tisíce dětí díky bohaté, pestré činnosti, kterou CEV Dúbrava stále nabízí. Hlavním cílem našeho zařízení je rozvoj pozitivního vztahu k přírodě u dětí i dospělých, rozšiřování jejich znalostí z oblasti přírody včetně její ochrany a především možnost zažít si přírodu na vlastní kůži!


Ježek bělobřichý

V budově CEV Dúbrava můžete kromě dvou útulných kluboven a labyrintu chodeb nalézt i zvířecí kout, kde se můžete seznámit s více než dvacítkou druhů zvířat a dozvědět se o podmínkách jejich chovu. Pokud se na naši smečku chcete mrknout už nyní, zavítejte do fotogalerie!3

Nedílnou a zásadní částí CEV Dúbrava je rozlehlá zahrada, kde probíhá řada našich aktivit, a v níž objevíte řadu známých i méně známých dřevin. Můžete pozorovat kout Pálavy, lužního lesa, vátých písků,bylinkovou zahrádku a poměrně velký rybník. Potkat se můžete s obyvateli našich ptačích budek, ježkovníku i hmyzího hotelu. Od podzimu bude nově vytvořena a otevřena stezka smyslů. Naší zahradě se dlouhodobě, obětavě věnuje a má zásadní podíl na jejím utváření Dalimil Cody Toman spolu s Hnutím Brontosaurus.


Nabízíme širokou škálu výukových programů, které realizujeme pro mateřské, základní i střední školy; zájmové kroužky, mezi kterými se největšímu zájmu těší kroužky chovatelské, Velikonoční a Vánoční dílny; akce pro veřejnost, z nichž nelze opomenout Den padajícího listí, tvořivé dílny a Den Země. Na celé řadě akcí se dále podílíme s naší mateřskou organizací Střediskem volného času Hodonín; městem Hodonín, Hnutím Brontosaurus a dalšími organizacemi. O jarních a letních prázdninách pak nabízíme příměstské tábory.

logo svc logo Dubrava logo hodonin logo brontosaurus


S kým se u nás můžete potkat?

Anežka Plintovičová anezka

Nová vedoucí CEV Dúbrava, lektorka programů pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ, lektorka a tvůrkyně programů pro žáky z 2. stupně základních škol a ze středních škol, vedoucí chovatelských kroužků, kroužku Pes - nejlepší přítel člověka, garant Farmářského kroužku a kroužku záchranářského, zakladatelkou a vedoucí Dúbravíku. Je veselá, tvůrčí a přátelská. V CEV uplatňuje své znalosti z úspěšného studia Environmentální výchovy a speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci; zkušenosti z dlouholetého působení ve Sdružení přátel J. Foglara i lektorování v Domě I.Stuchlého ve Fryštáku. Baví ji práce s dětmi, ráda je venku v lese nebo na horách a kromě toho je milovnicí cestování, kultury, zimních měsíců i zimních sportů (řadu let se věnuje mj. lyžařské výuce) a Skandinávie.


zdenka

Zdenka Flajžíková

Útulný duch CEV Dúbrava je zejména zásluhou Zdenky, která je spoluzakladatelkou ekocentra a působila jako jeho dlouholetá obětavá vedoucí. Dříve se věnovala výuce v MŠ zaměřené na ekologii, a pak se jí splnilo přání a mohla se začít naplno v CEV Dúbrava věnovat své velké lásce – přírodě a předávání svých znalostí o ní dětem. Absolvovala řadu seminářů a kurzů s environmentální tématikou, mj. je absolventkou kurzu Přírodní zahrady a Recyklace odpadu uměním. Je velmi kreativní a díky tomu si z našich programů můžete pokaždé odnést originální a tematický výrobek stejně jako z našich tvůrčích dílen. Také je velkou milovnicí květin, své zahrady, dobré četby a koupání v termálních pramenech. Hlavní náplní její práce je vedle funkce vedoucí rovněž tvorba a lektorování programů pro žáky z mateřských škol a z 1. stupně škol základních. Zdenka je rovněž vedoucí keramické dílny.


Gabriela Svobodová gabka

Gabča je věčně rozesmátá, trpělivá a důsledná pečovatelka o naše chlupáče, šupináče i opeřence. Ráda vám o nich ledasco prozradí, poradí s chovem a nelze opomenout, že se nám stará kromě zvířat také o krásnou fotodokumentaci díky svému fotoumu!


Astor

Náš čtyřnohý společník, který vám možná někdy přijde otevřít dříve než my. Je radostný, hravý, pěkně mlsný a hlavně velký mazel, takže se těší na návštěvu vás všech!

astor